วนิดา ปะติเก

  1. ที่อยู่ปัจจุบัน :191/29 ม16 ต ในเมือง อ เมือง จ ขอนแก่น
  2. ผู้ติดต่อได้ :คุนสันติ ปะติเก 
  3. เบอร์โทร :0989969989