บจก.ขอนแก่นควอลิตี้คอนกรีต

  1. ที่อยู่ปัจจุบัน :627-631ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขนแก่น
  2. ผู้ติดต่อได้ :นางพัชนี กันตวธีระ     เบอร์โทร :0864509764