สมัครรับ QR Code บุคคล

รีเช็คสถานที่

ประเมินเกณฑ์อนามัยรับใบรับรอง

แสดง QR code ของฉัน

ลงทะเบียนรับ Food Coupon

ข้อมูลสำหรับประชาชน

สมัครรับ QR Code สถานที่

เช็คอินเข้าสถานที่

พบหมอ Online
EveryDay Doctor
ร่วมขับเคลื่อนแพลทฟอร์มโดย

ระบบลงทะเบียนรายชื่อและบันทึกการลงชื่อผู้เข้าใช้ อยู่ระหว่างการพัฒนาและทดลองใช้ เชิญร่วมใช้งานและให้ข้อแนะนำเพื่อพัฒนาบริการต่อไป