KHON KAEN TRUST CITY

ร่วมกันสร้าง ความมั่นใจ ปลอดภัย แน่นอน ขอนแก่น

ขั้นตอนที่ 1/2 : ทำแบบสำรวจการปฏิบัติเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตฐานความสะอาดปลอดภัย

[super_form id=”850″]

ข้อแนะนำแนบท้าย

          1.ผู้ซื้อหรือผู้บริโภคมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับอาหารจากผู้ขนส่งหรือร้านอาหารที่ไม่ปฏิบัติตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคล หรือเมื่อพบเห็นอาหารที่ไม่มีคุณภาพ บูด เน่าเสีย

          2.การเลือกภาชนะใส่อาหาร ควรเลือกวัสดุที่ไม่เป็นพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดง่าย ทนต่อความร้อนและการกัดกร่อนของกรด

  1. 3. น้ำยาที่ใช้ในการทำความสะอาดบริเวณที่มีการใช้งานบ่อย อาทิเช่น แอลกอฮอล์70% หรือใช้

เดทตอล 5 ฝาผสมน้ำ 2 ลิตร เช็ดหรือฉีดพ่นหรือใช้น้ำยาฟอกขาว โดยสำหรับพื้นผิวทั่วไปใช้น้ำยาฟอกขาว

(ไฮเตอร์)เจือจาง 1 ส่วนในน้ำ 99 ส่วน (ความเข้มข้น 0.05% หรือเท่ากับ 500 ppm)

  1. ร้านอาหารทำความสะอาดห้องน้ำ รวมถึงสุขภัณฑ์ และพื้นผิวในห้องน้ำโดยการราดน้ำยาฟอกขาว(ไฮเตอร์) ทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที แล้วล้างทำความสะอาดพื้นอีกครั้งด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างห้องน้ำตามปกติ

          5.เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอาจเป็นแบบดิจิตอลสำหรับวัดที่ศีรษะหรือเป็นแบบปรอทวัดที่รักแร้ก็ได้ โดยต้องใช้แอลกอฮอล์ 70% ชุบสำลี เช็ดทุกครั้งก่อนใช้กับผู้รับบริการหรือลูกค้าคนต่อไป

          6.ร้านอาหาร ผู้ประกอบการขนส่งอาจถูกสุ่มตรวจสุขลักษณะการปรุง การขนส่ง จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ในระหว่างเวลาปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้บริโภคหรือลูกค้า

ร่วมขับเคลื่อนแพลทฟอร์มโดย