KHON KAEN TRUST CITY

ร่วมกันสร้าง ความมั่นใจ ปลอดภัย แน่นอน ขอนแก่น

ขั้นตอนที่ 1/2 : ทำแบบสำรวจการปฏิบัติเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตฐานความสะอาดปลอดภัย

[super_form id=”419″]

ข้อแนะนำแนบท้าย

  1. ไม่ควรนำช้อน ส้อมมาจุ่มในหม้อหุงข้าวเพื่อฆ่าเชื้อโรค เพราะหม้อหุงข้าวไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิหรือความร้อนได้ และหากเป็นหม้อหุงข้าวที่เคลือบเทฟลอน หรือเซรามิก อาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารโลหะหนัก

          2.การเลือกภาชนะใส่อาหาร ควรเลือกวัสดุที่ไม่เป็นพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดง่าย ทนต่อความร้อนและการกัดกร่อนของกรด

          3.การล้างภาชนะให้ขจัดเศษอาหารและล้างด้วยน้ำสะอาดผสมน้ำยาล้างจาน จากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดอย่างน้อย 2 ครั้ง จากนั้นนำไปผึ่งแดดหรืออบด้วยความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรค ห้ามใช้ผ้าเช็ด

  1. 4. น้ำยาที่ใช้ในการทำความสะอาดบริเวณที่มีการใช้งานบ่อย อาทิเช่น แอลกอฮอล์70% หรือใช้

เดทตอล 5 ฝาผสมน้ำ 2 ลิตร เช็ดหรือฉีดพ่นหรือใช้น้ำยาฟอกขาว โดยสำหรับพื้นผิวทั่วไปใช้น้ำยาฟอกขาว

(ไฮเตอร์)เจือจาง 1 ส่วนในน้ำ 99 ส่วน (ความเข้มข้น 0.05% หรือเท่ากับ 500 ppm) ส่วนพื้นผิวที่มีน้ำมูกน้ำลายเสมหะสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นห้องสุขาโถส้วมใช้น้ำยาฟอกขาว(ไฮเตอร์)เจือจาง 1 ส่วนในน้ำ 9 ส่วน

(ความเข้มข้น 0.5%) ราดทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที

  1. ทำความสะอาดห้องน้ำ รวมถึงสุขภัณฑ์ และพื้นผิวในห้องน้ำโดยการราดน้ำยาฟอกขาว(ไฮเตอร์) ทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที แล้วล้างทำความสะอาดพื้นอีกครั้งด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาล้างห้องน้ำตามปกติ
  2. 6. เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอาจเป็นแบบดิจิตอลสำหรับวัดที่ศีรษะหรือเป็นแบบปรอทวัดที่รักแร้ก็ได้ โดยต้องใช้แอลกอฮอล์ 70% ชุบสำลี เช็ดทุกครั้งก่อนใช้กับผู้รับบริการหรือลูกค้าคนต่อไป
ร่วมขับเคลื่อนแพลทฟอร์มโดย