แบบลงทะเบียนระบบลงชื่อดิจิทัล KKSC
ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น

[super_form id=”2056″]


เงื่อนไข

เชิญลงทะเบียนระบบลงชื่อดิจิทัล KKSC  เพื่อแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สำหรับแสดงตน ลงชื่อเข้าสถานที่และเข้าบริการต่างๆโดยบันทึกแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ  ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงและขออนุญาตไว้  และที่จะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม และสามารถยกเลิกได้หากไม่ประสงค์จะใช้งานต่อไปโดยแจ้งให้ผู้ดูแลระบบทราบ

ติดต่อสอบถามผู้ดูแลระบบได้ที่ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น เบอร์โทร 043-324990