ขอเชิญร่วมสนับสนุนการพัฒนาแพลทฟอร์ม
สร้างขอนแก่นเมืองแห่งความเชื่อมั่น


หอการค้าจังหวัดขอนแก่น

117/54 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ : 043 324 990