KHON KAEN TRUST CITY

ร่วมกันสร้าง ความมั่นใจ ปลอดภัย แน่นอน ขอนแก่น

มาตรการด้านอนามัยปลอดภัย COVID-19

สำหรับสถานประกอบการ

สำหรับประชาชน

สำหรับเจ้าหน้าที่

ร่วมขับเคลื่อนแพลทฟอร์มโดย